1951 yılından bu yana vakfımız, öğrencilere güvenle barınabilecekleri yurtlar sunmanın ötesinde öğrencilerimizin, manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmelerine katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

İlim Yayma Cemiyeti çatısı altında yetişen öğrencilerimiz, yaşadığı dünya için sorumluluk duyan, dürüst, adaletli ve cesur gençlerimizdir. Bir milletin yükselmesinin, o millet içindeki kötülerin yok edilmesi ile değil, insanların ve bilhassa gençlerin güzel eğitimiyle mümkün olur.

Biz gençlerimizi başarıları, adalet ve merhametleriyle ülkemizin ötesinde tüm dünyanın yükselmesini sağlayacak, daha iyi bir yer haline getirecek bireyler olmaları için gayret gösteriyoruz.

Milletini, bayrağını, tarihini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi kültürünü benimsemiş, hoşgörü sahibi 50.000’e yakın gencimizi mezun ettik. Her konu hakkında tartışabilen, fikir yürütebilen, sorgulayabilen, sadece mesleki bir uzmanlık değil, hayata yönelik bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler olarak yetiştirme gayretindeyiz.

Gençliğin modernizm ve iletişim araçları yoluyla zemininin kaydırılmaya çalışıldığı, ahlaki yozlaşma ve dezenformasyonun zirve yaptığı dönemleri yaşıyoruz ve işimizin zor olduğunun farkındayız.

Bu yüzden iyiliğin, güzelliğin velhasıl cennetin yollarını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak asıl görevimiz olarak kabul ediyor ve bu minvalde koşturuyoruz.

On yurt, iki gençlik merkezi ve iki bin öğrencisiyle şubemiz, imkânlarını her geçen gün arttırarak, İslam davası yolcularının sayısının artması için çalışıyoruz.

Bizlere böylesine önemli bir alanda hizmet etme imkânı bahşeden Rabbimize hamd ediyor, çalışmalarımızı bereketlendirmesini niyaz ediyorum.

Mehmet Hanifi TUNCER